Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Steyn, Jaap
Found: 13 Record 1-13

DVD / videoSteyn, Jaap; Giliomee, Hermann (2015)
Die wonder van 'n nuwe taal in Afrika
Abstract presentVredekloof: ULULA Produksies.

Periodical articleSteyn, J.C. (2014)
Nederlandstaliges se bydraes tot die behoud en erkenning van Afrikaans 1870-1920 = Dutch language speakers' contributions to the maintenance and recognition of Afrikaans 1870-1920
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 425-445.

Periodical articleSteyn, J.C. (2001)
Afrikaans 2000: nuwe suksesverhale en terugslae
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 41 #2. p. 118-132.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Steyn, J.C. (2000)
Van Wyk Louw en Leipoldt: twee verteenwoordigende denkrigtings oor die geskiedenis en toekoms van Afrikaans
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 40 #2. p. 153-164.

Periodical articleSteyn, J.C. (1998)
Nuwe aktiwiteite rondom Afrikaans: die totstandkoming van 'n 'Afrikaanse Oorlegplatform'
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 38 #4. p. 253-264.

Periodical articleSteyn, J.C. (1997)
Die posisie van Afrikaans as voertaal en die vak Afrikaans en Nederlands aan universiteite
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 236-247.

Periodical articleSteyn, J.C. (1995)
Afrikaans in 'n nuwe bedeling: terugslae, groei en reaksies op bedreigings
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 35 #4. p. 280-292.

Periodical articleSteyn, J.C. (1994)
'n Suksesverhaal in die huidige taalstryd
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 34 #4. p. 237-247.

Periodical articleSteyn, J.C. (1993)
Reaksies uit die Afrikaanse en Nederlandse taalgemeenskappe op bedreigings vir hulle tale
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 33 #4. p. 251-259.

Periodical articleSteyn, J.C. (1992)
Drie soorte dreigende funksieverliese vir Afrikaans
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 32 #2. p. 155-163.

Periodical articleSteyn, J.C. (1988)
'n Nasionale held in die gevangenis
Abstract presentSouth African Journal of Culture and Art History. Volume 2 #3. p. 159-169.

Periodical articleSteyn, J.C. (1987)
Probleme met die definisie van taalbewegings
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 27 #4. p. 316-327.

Periodical articleSteyn, J.C. (1987)
Interkulturele verhoudinge met spesiale aandag aan die toekoms van Afrikaans
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 27 #4. p. 275-282.

Search: au=Steyn, Jaap
Found: 13 Record 1-13

Previous page New search