Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Van Coller, H.P.
Found: 10 Record 1-10

Periodical articleVan Coller, H.P. (2011)
Die representasie van die verlede in verteenwoordigende Afrikaanse prosawerke: voorstelle vir 'n tipologie = The representation of the past in representative Afrikaans prose works
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 680-697.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Van Jaarsveld, A. (2010)
See this publicationDie spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering: (deel 1): (deel 2)
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #1. p. 25-40.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2010)
'n Kritiese blik op enkele van die literÍre pryse van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = A critical assessment of a few of the literary prizes awarded by The South African Academy for Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 484-501.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Odendaal, B.J. (2007)
Antjie Krog's role as translator: a case study of strategic positioning in the current South African literary poly-system
Abstract presentCurrent Writing: Text and Reception in Southern Africa. Volume 19 #2. p. 94-122.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2006)
Het magisch realisme in enkele recente Afrikaanse romans
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 1 #1. p. 101-115.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2002)
Prosakroniek 1998-2000: skrywers op die tweesprong
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 42 #4. p. 304-320.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2002)
Die saamstel van bloemlesings as kanoniserende handeling: deel 1: deel 2
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 42 #1. p. 66-78.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Steyn, J.C. (2000)
Van Wyk Louw en Leipoldt: twee verteenwoordigende denkrigtings oor die geskiedenis en toekoms van Afrikaans
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 40 #2. p. 153-164.

Periodical articleVan Coller, H.P. (1995)
Tussen nostalgie en parodie: die Afrikaanse prosa in die jare negentig
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 35 #3. p. 197-208.

Periodical articleVan Coller, H.P. (1992)
Die Afrikaanse letterkunde en taalvaardigheid binne die konteks van kommunikasie
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 32 #3. p. 165-177.

Search: au=Van Coller, H.P.
Found: 10 Record 1-10

Previous page New search