Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Coertze, R.D.
Found: 17 Record 1-17

Periodical articleCoertze, R.D.; De Beer, F.C. (2007)
Succession to 'bogosi' among the Batlhako ba Matutu in a changing dispensation
Abstract presentAnthropology Southern Africa. Volume 30 #1. p. 45-55.

Periodical articleCoertze, R.D. (2003)
Die optekening van inheemse reg in Suid-Afrika
Abstract presentAnthropology Southern Africa. Volume 26 #3-4. p. 78-90.

Periodical articleCoertze, R.D. (2002)
Die bordspel 'morabaraba' - aard, verspreiding en herkoms
Abstract presentAnthropology Southern Africa. Volume 25 #3-4. p. 55-70.

Periodical articleCoertze, R.D. (1999)
Kommentaar op ge´gnoreerde kritiek
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 22 #3. p. 81-96.

Periodical articleCoertze, R.D. (1999)
Afrika-Renaissance: uitdagings en realiteite
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 22 #1. p. 8-19.

Periodical articleCoertze, R.D. (1998)
Antropologie aan die Universiteit van Pretoria: die grondleggers en hulle invloed tot 1972
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 21 #1. p. 1-31.

Periodical articleMostert, P.M.; Coertze, R.D. (1992)
Ontwerp van 'n stimuleringsprogram vir swart jeugdiges
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 15 #4. p. 108-120.

Periodical articleCoertze, R.D. (1991)
Doelmatige tegnologie in Gazankulu
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 14 #3. p. 61-68.

Periodical articleCoertze, R.D. (1991)
Aanvang van volkekunde aan Afrikaanstalige universiteite in Suid-Afrika
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 14 #2. p. 25-34.

Periodical articleKoen, Jodie; Coertze, R.D. (1991)
Die vrou en haar opvattinge oor gesondheidsbevordering onder die Suid-Sotho = Role of Women in the Health System of the Southern Sotho in the Frankfort District
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 14 #4. December. p. 107-114.

Periodical articleCoertze, R.D. (1990)
Betekenis van genealogiese navorsing onder swartes in die Republiek van Suid-Afrika
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 13 #1. p. 19-29.

Periodical articleCoertze, R.D. (1989)
N. J. Van Warmelo 1904-1989
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 12 #3. p. 85-90.

Periodical articleVan Wyk, J.H.; Coertze, R.D. (1987)
Separatisme en religieuse bewegings onder die sotho van die republiek van Suid-Afrika
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 10 #3. p. 134-152.

Periodical articleCoertze, R.D. (1984)
Selfbeskikking vir blankes, kleurlinge en Indiers
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 35 #2. p. 28-51.

Periodical articleCoertze, R.D. (1983)
Die nuwe grondwetlike bedeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 34 #4. p. 91-107.

Periodical articleCoertze, R.D. (1970)
Die Bantoe in die strafhof
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 21 #4. p. 140-148.

Periodical articleCoertze, R.D. (1970)
Regsoptekening by die Bafokeng
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 21 #2. p. 51-63.

Search: au=Coertze, R.D.
Found: 17 Record 1-17

Previous page New search