Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=0000000031635202
Found: 9 Record 1-9

Periodical articleKriel, J.D. (2003)
Witches, healers, and helminths: Sotho beliefs regarding the utilisation of the latent power of phenomena
Abstract presentAnthropology Southern Africa. Volume 26 #3-4. p. 167-171.

Periodical articleKriel, J.D. (2000)
Noord-Sotho-opvattinge oor ouderdom-, dieet-, en omgewingsverwante ongesteldhede
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 23 #4. p. 135-149.

Periodical articleKriel, J.D. (1999)
Liggaam en bloed in die siekte-etiologie van die Noord-Sotho
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 22 #4. p. 133-141.

Periodical articleKriel, J.D. (1998)
Meer as net genesing van siekte: Noord-Sotho 'dingaka' en hul dienste
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 21 #3. p. 102-114.

Periodical articleKriel, J.D. (1996)
Noord-Sotho-beskouinge oor medemense as siekteveroorsakende agente
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 19 #4. p. 172-181.

Periodical articleKriel, J.D. (1995)
Lewendes, gestorwenes en voorouergeeste in die Noord-Sotho-ontologie
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 18 #3. p. 106-119.

Periodical articleHartman, J.B.; Kriel, J.D. (1990)
Vererwing van goedere by die Tsonga van Mhala (Gazankulu)
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 13 #2. p. 37-48.

Periodical articleHartman, J.B.; Kriel, J.D. (1989)
Opvolging in status by die Tsonga van Mhala (Gazankulu)
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 12 #3. p. 117-125.

Periodical articleKriel, J.D. (1982)
Die lotgevalle van die Batlokwa ba Mokotleng vanaf die aanvang van die Difaqane tot 1853
Abstract presentSouth African Journal of Ethnology. Volume 5 #2. p. 21-35.

Search: au=0000000031635202
Found: 9 Record 1-9

Previous page New search