Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: pe=Tydskrif vir rasse-aangeleenthede
Found: 204 Record 1-100 Next Last

Periodical articleVan der Westhuizen, F.G.J. (1991)
Die verwesenliking van 'n Afrikanervolkstaat: besetting
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 42 #3-4. p. 63-74.

Periodical articleRaath, A.W.G. (1991)
Waarom 'n Afrikanerstaat?
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 42 #3-4. p. 55-62.

Periodical articlePont, A.D. (1991)
Afrikanerdenke oor homself en sy bestemming
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 42 #3-4. p. 42-54.

Periodical articleBoshoff, C.W.H. (1991)
'n Oorsig en vertolking van gebeure in 1991
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 42 #3-4. p. 32-41.

Periodical articleOlivier, M. (1990)
Die sosialistiese menseregteteorieë van Nyerere en Kaunda as basis vir 'n regionale menseregtetradisie
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 41 #4. p. 128-138.

Periodical articleVan Rensburg, S.J.J. (1990)
Arbeidsaangeleenthede met besondere verwysing na die vakbondwese
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 41 #4. p. 112-121.

Periodical articleRaath, A.W.G. (1990)
Die grondwetlike beraad vir die RSA: die Afrikaner se toekoms
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 41 #3. p. 58-70.

Periodical articleDe Beer, A.J. (1990)
'n Afrikanerstaat in Suider-Afrikaanse verband ('n hipotese)
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 41 #1-2. p. 37-50.

Periodical articleLabuschagne, Kobus (1990)
Scenario-verkenning ten opsigte van die RSA van die 1990's: met spesiale verwysing na die ekonomiese grondslag van die samelewing
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 41 #1-2. p. 12-36.

Periodical articleRaath, A.W.G. (1989)
Die volkstaatgedagte as keuse: riglyne vir 'n grondwet
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 40 #2-3. p. 35-42.

Periodical articleVenter, J.F. (1989)
Swart- en ander nasionalismes in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 40 #2-3. p. 22-30.

Periodical articleJooste, C.J. (1989)
Suidwes-afrikaners se grondwetlike bestemming: volkstaat of Besluit 435?
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 40 #1. p. 2-12.

Periodical articleJonker, J.N. (1988)
Enkele vernuwings in plaaslike regering
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 39 #4. p. 53-58.

Periodical articleJooste, C.J. (1987)
'N land vir die Afrikaner: noodsaaklikheid, agtergrond en voorgestelde riglyne
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 38 #3. p. 89-95.

Periodical articleVenter, J.F. (1987)
Teenstrydighede in die teorie en praktyk van die huidige grondwetlike bedeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 38 #1-2. p. 30-40.

Periodical articleBooysen, H. (1987)
Staatskundige toekomsbeeld vir die afrikaner
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 38 #1-2. p. 21-27.

Periodical articleJacobs, S.C. (1987)
Die nuwe grondwetlike bedeling: oorsaak van die grondwetlike krisis?
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 38 #1-2. p. 2-20.

Periodical articleWateren, H. van der (1986)
Die RSA se 'Nasie van Minderhede': ideologie en werklikheid
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 37 #4. p. 83-97.

Periodical articleJonker, J.N. (1986)
Die Bestuur en befondsing van plaaslike owerhede onder die nuwe grondwetlike bedeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 37 #2. p. 27-40.

Periodical articleMynhardt, H.P. (1986)
Streekdiensterade en die toekoms van plaaslike owerhede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 37 #1. p. 6-11.

Periodical articleVenter, J.F. (1986)
Leiers en leierskap onder die nuwe grondwetlike bedeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 37. p. 43-60.

Periodical articleBasson, J.L. (1985)
Afsonderlike ontwikkeling: 'n slagkreet of 'n oplossing?
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 36 #4. p. 77-89.

Periodical articleSabra (1985)
Owerheidsbeleid ten opsigte van swartes in Weskaapland
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 36 #4. p. 66-76.

Periodical articleViljoen, D.J. (1985)
Ruimtelike ordening vir die selfbeskikking van volke
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 36 #2-3. p. 44-57.

Periodical articleDu Pisanie, J.A. (1985)
Ekonomiese ontwikkeling vir gesonde staatsbou
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 36 #2-3. p. 30-43.

Periodical articleAnonymous (1985)
Ontvolking van die platteland
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 36 #1. p. 2-20.

Periodical articleCoertze, R.D. (1984)
Selfbeskikking vir blankes, kleurlinge en Indiers
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 35 #2. p. 28-51.

Periodical articleRoux, W. le (1984)
Afsonderlike ontwikkeling en Ciskeise nasiewording
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 35 #1. p. 17-24.

Periodical articleViljoen, D.J. (1983)
Konsolidasie, streekontwikkeling en desentralisasie as werktuie vir volksbou met spesifieke verwysing na Noord-Transvaal (Streek G)
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 34 #4. p. 116-124.

Periodical articleCoertze, R.D. (1983)
Die nuwe grondwetlike bedeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 34 #4. p. 91-107.

Periodical articleAnonymous (1983)
'N nuwe grondwet vir die RSA: Sabra se kommentaar 1983
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 34 #3. p. 3-24.

Periodical articleVan Wyk, J.J. (1983)
Ingwavuma: 'n etno-historiese oorsig
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 34 #2. p. 54-64.

Periodical articleHanekom, H.J. (1982)
Mynbou in die Nasionale State: vordering, benadering en vooruitsigte vir die tagtigerjare
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 33 #4. p. 115-120.

Periodical articleAdendorff, J. (1982)
Nywerheids- en landbou-ontwikkeling in die nasionale state: benadering en vooruitsigte vir die tachtigerjare
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 33 #4. p. 107-114.

Periodical articleOlivier, M.P. (1982)
Enkele aspekte van die regsposisie van swart mense in die blanke gebied
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 33 #3. p. 70-91.

Periodical articleOlivier, W.H. (1982)
Die verhouding tussen die Republiek van Suid-Afrika en Buurstate
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 33 #1. p. 18-35.

Periodical articleCoetzee, W.A.J. (1982)
Die ontwikkeling van plaaslike regering en administrasie in Kleurling- en Indiërgroepsgebiede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 33 #1. p. 10-17.

Periodical articleJooste, C.J. (1981)
Instruments of state-formation
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 32 #3. p. 63-68.

Periodical articleBoshoff, C.W.H. (1981)
A constellation of Southern African states
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 32 #3. p. 50-57.

Periodical articlePreez, P.H. du (1981)
'n sosio-ekonomiese perspektief op veelvolkige ontwikkeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 32 #2. p. 38-45.

Periodical articleSnyman, W.S. (1981)
Volksvestiging: die bydrae van Administrasierade
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 32 #2. p. 26-37.

Periodical articlePienaar, G. (1980)
Indier- en kleurlingstemreg in Suid-Afrika: geskiedenis en riglyne wat daaruit voortvloei
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 31 #4. p. 136-145.

Periodical articleDuminy, P.A.; Maclarty, A.H.; Gasa, E.D. (1980)
The introduction of afrikaans and English to Zulu pupils in the primary school
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 31 #3. p. 93-104.

Periodical articleGrant, W.L. (1980)
Tegnologiese uitdagings
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 31 #3. p. 68-75.

Periodical articleGeyer, H.S. (1980)
Grensgebiedgroeipunte: 'n teoretiese beskouwing
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 31 #1. p. 31-36.

Periodical articleWet, G.L. de (1979)
Ekonomiese samewerking in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #4. p. 110-116.

Periodical articleHaasbroek, J.B.J. (1979)
Gemeenskapsrade: funksies en verhoudinge tot ander owerhede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #3. p. 86-90.

Periodical articleVos, A.J. (1979)
Verantwoorde beplanning van Kwazulu se onderwysstelsel op grond van sekere riglyne: moontlikhede en probleme
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #2. p. 61-71.

Periodical articleNel, C.F. Beyers (1979)
Gedagtes rondom die begrip swart onderwys
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #2. p. 48-61.

Periodical articleRuperti, R.M. (1979)
Die ontwikkeling van onderwysstelsels in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #2. p. 41-48.

Periodical articleMostert, W.P. (1979)
Dalende bevolkingsgroeitempo - nuwe hoop?
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #1. p. 36-38.

Periodical articleJooste, C.J. (1979)
Grondwetlike verandering: noodsaak en voorlopige evaluasie
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #1. p. 28-35.

Periodical articleOlivier, W.H. (1979)
Aspekte van 'n staatsregtelike raamwerk vir suidelike Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 30 #1. p. 2-28.

Periodical articleClercq, J.L.W. de (1978)
Ontwikkelingsvooruitsigte in Kwazulu
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #4. p. 121-127.

Periodical articleMerwe, S.J. van der (1978)
Die eerste verkiesings van gemeenskapsrade met spesifieke verwysing na die Oos-rand
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #4. p. 112-120.

Periodical articleHaasbroek, D.J.P. (1978)
Die ontstaan van apartheid: 'n interpretasie van die Suid-Afrikaanse konstitutionele geskiedenis
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #4. p. 100-109.

Periodical articleMostert, W.P. (1978)
Gezinsbeplanning in 1977
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #3. p. 86-88.

Periodical articleSchutte, P.C. (1978)
Bevolkingsgroei en indiensneming
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #3. p. 81-86.

Periodical articleRiekert, P.J. (1978)
Die bydrage van administrasierade tot ontwikkeling in Swartgebiede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #3. p. 76-80.

Periodical articleLiebenberg, P.W. (1978)
Afsonderlike ontwikkeling versus magsdeling in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #3. p. 70-75.

Periodical articleMostert, W.P.; Groenewald, Ferda (1978)
Gesinsbeplanningsmotivering van kleurlingvroue in Namakwaland
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #2. p. 62-68.

Periodical articleToit, M.K. du; Mkhize, S. (1978)
A study of employee attitudes towards a consultative committee in their industry
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #2. p. 58-61.

Periodical articleVos, A.J. (1978)
Education for development - some African experiences
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #2. p. 51-57.

Periodical articleJacobs, P.P. (1978)
Erkenning van die Bantoe as werker met besondere behoeftes in die Openbare administrasie
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 29 #1. p. 23-30.

Periodical articleMerwe, S.J. van der (1977)
Arbeidsonering in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #4. p. 128-136.

Periodical articleVan Breda, W.W. (1977)
Die vloei van Swartarbeid: die onderlinge afhankelikheid tussen Bantoesake-administrasierade, werkgevers en werksoekers
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #4. p. 122-127.

Periodical articlePisanie, J.A. du (1977)
Desentralisasie versus sentralisasie
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #3. p. 80-88.

Periodical articlePrinsloo, M.W. (1977)
Stedelike inheemsregtelike howe
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #1-2. p. 50-56.

Periodical articleOlivier, W.H. (1977)
Regsaspekte van kleurlingidentifikasie
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #1-2. p. 22-31.

Periodical articleAnonymous (1977)
Education, culture and the school-going African child: a panel discussion
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #1-2. p. 10-18.

Periodical articleBadenhorst, D.C. (1977)
Die opleiding van onderwysers vir ontwikkelende volke
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #1-2. p. 3-10.

Periodical articleOlivier, W.H. (1976)
Burgerskap en burgerregte in blank Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #4. p. 94-120.

Periodical articleSpies, Marius (1976)
'N oorsig van die begroting van inkomste en uitgawes van die KwaZuluregering sedert die verkryging van selfbestuur
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #3. p. 83-90.

Periodical articleMostert, W.P. (1976)
Die vordering met die Suid-Afrikaanse Nasionale Gesinsbeplanningsprogram
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #3. p. 81-83.

Periodical articleCronjé, J.M. (1976)
Trekarbeid as knelpunt: hoe sien die swartman dit?
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #2. p. 58-60.

Periodical articleVorster, J.D. (1976)
Die aard en omvang van die kerk se taak t.o.v. rasseverhoudinge
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #2. p. 30-34.

Periodical articleCoertze, P.J. (1976)
Die noodsaak van afsonderlike ontwikkeling
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #1. p. 11-24.

Periodical articleStrauss, P.D. (1976)
Kerklike skakeling in SWA: die gesprek tussen die NGK en Velkswa
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 27 #1. p. 2-10.

Periodical articleVan der Merwe, P.J. (1973)
Nywerheidsdesentralisasie en die betekenis daarvan vir die handel en die landbou
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 25 #2. p. 58-70.

Periodical articleKempen, P.D. (1973)
Die rol van die pedagogiese institusie in die ontwikkelingsproses van bantoetuislande met besondere verwysing na die herscheldistrik in die Ciskei
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 24 #1. p. 24-34.

Periodical articleMerwe, P.J. van der (1972)
Trade unions for the Bantu nations
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #4. p. 194-197.

Periodical articleHattingh, P.S.; Hugo, M.L. (1972)
The geographical distribution of the Bantu masculinity ratio in S.A., 1970
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #4. p. 188-193.

Periodical articleBurger, A.J. (1972)
Die vordering van die Bantoevolke op onderwysgebied en die betekenis daarvan vir die blankes
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #4. p. 164-170.

Periodical articleAnonymous (1972)
The Alexandra Hostels - a reply to criticisms of the project
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #3. p. 144-147.

Periodical articleCoertze, P.J. (1972)
'N prinsipiele en feitelike inleiding tot die studie van die bevolkingsverhoudings-vraagstuk in Afrika: etnieë in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #3. p. 126-143.

Periodical articleLoren van Themaat, R. Ver (1972)
Die optekening van die inheemse regstelsels van die Bantoe in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #3. p. 114-125.

Periodical articleHatting, P.S. (1972)
Water supply in Bantu Homelands
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #2. p. 78-90.

Periodical articleBacker, W. (1972)
Attitudes towards the work situation and factors of work motivation in the case of a sample of urban Xhosa workers - in a psycho-economic perspective
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #2. p. 63-78.

Periodical articleGrobler, J.H. (1972)
Agricultural potential of the Bantu homelands
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #1. p. 37-43.

Periodical articleJooste, C.J. (1972)
Die bevolking van Noord-Kaapland en aangrensende distrikte
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #1. p. 16-36.

Periodical articleDippenaar, M. (1972)
Vervoer tussen blanke stede en Bantoetuislande
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #1. p. 11-15.

Periodical articleDippenaar, M. (1972)
Volksdeputate - die begin van diplomatieke betrekkinge met die tuislande
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #1. p. 2-5.

Periodical articleSchweigart, D.; Mostert, M.A.; Mostert, W.P. (1971)
The motivation of women to accept family planning
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 28 #1-2. p. 18-21.

Periodical articleVan der Merwe, P.J. (1971)
Die kanalisering van Bantoe-arbeid na blanke Suid-Afrika en die kwessie van werkreservering
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #4. p. 138-145.

Periodical articleVan Rensburg, P.F.S.J. (1971)
Die rol van nie-blanke arbeid in blanke Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #4. p. 131-137.

Periodical articleHattingh, P.S.; Hugo, M.L. (1971)
Tendense van Bantoeverstedeliking in Suid-Afrika 1960-1970
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #4. p. 124-130.

Periodical articleDu Plessis, M.A. (1971)
Grensgebied- en Tuislandontwikkeling: probleme en vooruitsigte
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #3. p. 96-105.

Periodical articleMuller, H. (1971)
The expected labour pattern of the coloured population in the South-Western Cape and the application of certain government policies
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #3.

Periodical articleMerwe, P.J. van der (1971)
Ekonomiese samewerking tussen die Republiek van Suid-Afrika en sy buurstate
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #1. p. 22-27.

Periodical articleStrauss, J. (1971)
Die Ontstaan van die Xhosa-regerings in die Transkei en die Ciskei en verwagte sosiopolitieke ontwikkelings in die Gebiede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #1. p. 11-22.

Search: pe=Tydskrif vir rasse-aangeleenthede
Found: 204 Record 1-100 Next Last

Previous page New search