Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: su=Afrikaans language
Found: 187 Record 1-100 Next Last

Periodical articleArndt, Jochen S. (2018)
See this publicationWhat's in a Word? Historicising the Term 'Caffre' in European Discourses about Southern Africa between 1500 and 1800
Journal of Southern African Studies. Volume 44 #1. p. 59-75.

Periodical articleFrancken, Eep (2017)
See this publicationNederlandse tippetoppetepeltuitjes: de Afrikaanse literatuur in Nederland in 2016
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 57 #1. p. 222-26.

BookHemelbesem (2017)
God praat Afrikaans
Pretoria: LAPA Uitgewers. 222p.

BookFederasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (2016)
FAK-sangbundel 2
Pretoria: Protea Boekhuis. 737p.

Periodical articleFrancken, Eep (2016)
See this publicationNog een Nobelprijs voor Zuid-Afrika? De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2015
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 56 #1. p. 277-281.

BookHendricks, Frank; Dyers, Charlyn (eds.) (2016)
Kaaps in fokus
Abstract presentStellenbosch: Sun Media. 145p.

Periodical articleKotzť, Ian; Kirsten, Johanita (2016)
See this publicationThe heritage of a language: discourses of purism in Afrikaans historical linguistics
Abstract presentLanguage Matters: Studies in the Languages of Africa. Volume 47 #3. p. 349-371.

Periodical articleStell, Gerald (2016)
See this publicationTrends in linguistic diversity in post-independence Windhoek: a qualitative appraisal
Abstract presentLanguage Matters: Studies in the Languages of Africa. Volume 47 #3. p. 326-348.

Dissertation / thesisWal-Rťmy, Anne Marieke van de (2016)
Singing of slavery, performing the past: folk songs of the Cape coloured community as cultural memory of the South African slave past, 1657-present = Zingen over slavernij, het verleden beleven: volksliederen van de Kaapse kleurling gemeenschap als cultureel geheugen van het Zuid-Afrikaanse slavernijverleden, van 1657 tot heden
296p.

Periodical articleAlsheh, Yehonatan; Elliker, Florian (2015)
See this publicationThe art of becoming a minority: Afrikaner re-politicisation and Afrikaans political ethnicity
Abstract presentAfrican Studies. Volume 74 #3. p. 429-448.

Periodical articleBeukes, Anne-Marie (2015)
See this publicationUitdagings vir Afrikaans in hoŽr onderwys: die taalbeleid van die Universiteit van Johannesburg as gevallestudie: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 163-166.

Periodical articleBosman, Nerina (2015)
See this publicationEET en DRINK in Afrikaans - 'n leksikaal-semantiese ondersoek: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 123-146.

Periodical articleEloff, Theuns (2015)
See this publicationDie uitdagings vir Afrikaans in die hoŽr onderwys: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 150-154.

Periodical articleKirchner, Emma (2015)
Analysing EMIS data: the case of Afrikaans
Abstract presentJournal for Studies in Humanities and Social Sciences. Volume 4 #1. p. 51-57.

BookKraan, Tiny (2015)
See this publicationAnti-apartheid anthologie: Afrikaanse gedichten uit de apartheidsperiode
Leiden: Tiny Kraan. 245p.

Periodical articleKrog, Antjie; Magona, Sindiwe (2015)
See this publicationMqhayi's chapter and verse: Kees van die Kalahari becoming u-Adonisi wasentlango
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #1. p. 5-17.

Periodical articleMŲller, Jana; Buitendach, Samantha (2015)
See this publicationOne title, two languages: investigating the trend of publishing adult non-fiction titles in English and Afrikaans during 2010-2014 in the South African trade market
Abstract presentCommunicatio: South African journal for communication theory and research. Volume 41 #2. p. 153-174.

Periodical articlePretorius, Fransjohan (2015)
Die historisiteit van resente Afrikaanse historiese fiksi oor die Anglo-Boeroorlog = The historicity of recent Afrikaanse historical fiction on the Anglo-Boer War
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #2. p. 61-77.

DVD / videoSteyn, Jaap; Giliomee, Hermann (2015)
Die wonder van 'n nuwe taal in Afrika
Abstract presentVredekloof: ULULA Produksies.

Periodical articleT'Sjoen, Yves (2015)
See this publicationBreyten Breytenbach in een zijspiegel: het vizier van H.C. ten Berge: transnationale laterale beweging en particuliere 'hetero-images' van een literaire actor
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 10 #1. p. 33-50.

Periodical articleTomaselli, Keyan (2015)
See this publicationAccessing the archive: a TV history of Afrikaans film
Abstract presentJournal of African Cinemas. Volume 7 #1. p. 3-14.

Periodical articleVan Rensburg, Christo (2015)
See this publicationOor die eerste 50 jaar se maak aan Standaardafrikaans: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 319-342.

PeriodicalAdam Mickiewicz University, PoznŠn. School of English. Department of Dutch and Afrikaans Language, Literature and Culture (2014)
Werkwinkel: a journal of Low Countries and South African studies = tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies = tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse studies
Berlin: Walter de Gruyter.

Periodical articleBeukes, Anne-Marie; Pienaar, Marnť (2014)
See this publicationIdentities in extended Afrikaans speech communities
Abstract presentNordic Journal of African Studies. Volume 23 #3. p. 120-139.

Periodical articleBornman, Elirea; Pauw, J.C.; Potgieter, Petrus H. (2014)
Houdings en opinies oor moedertaalonderrig en die keuse van 'n universiteit: Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Attitudes and opinions regarding mother-tongue education and the choice of a university: Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 596-609.

Periodical articleDu Plooy, Belinda (2014)
See this publicationA Foucauldian reading of power dynamics in two Afrikaans historical novels Daleen Matthee's 'Fiela's child' and Micki Pistorius's 'Sorg'
Abstract presentCurrent Writing: Text and Reception in Southern Africa. Volume 26 #1. p. 51-58.

Periodical articleGiliomee, Hermann (2014)
Die troebel toekoms van die Afrikaners en Afrikaans = The current troubled state of the Afrikaners and Afrikaans
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 571-595.

BookGraaff, Bart de (2014)
Nederlands als poort naar Afrika
Schiedam: Scriptum. 128p.

Periodical articleJansen, Ena (2014)
Oxford aan die Amstel: Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud: die beginjare en vroeŽ kontakte met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = Oxford-upon-Amstel: the Amsterdam chair of South African Literature eighty years old: the early years and relations with the South African Academy of Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 383-397.

Periodical articleKotzť, Ernst (2014)
Afrikaans as besitting, en die vraagstuk van herstandaardisering = Afrikaans as property, and the question of restandardisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 635-655.

Periodical articleOdendaal, Gerda (2014)
Moet Afrikaans geherstandaardiseer word? = Should Afrikaans be restandardised?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 656-674.

Periodical articleOort, Ronel van; Carstens, Wannie (2014)
Die onderrig van Afrikaanse woordeskat en variŽteite vanuit 'n inklusiewe taalgeskiedkundige perspektief = Teaching Afrikaans vocabulary and varieties from an inclusive language-historical perspective
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 693-707.

Periodical articleSteyn, J.C. (2014)
Nederlandstaliges se bydraes tot die behoud en erkenning van Afrikaans 1870-1920 = Dutch language speakers' contributions to the maintenance and recognition of Afrikaans 1870-1920
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 425-445.

Periodical articleTager, Michele; Matthee, Heidi (2014)
See this publication'Dexter': gratuitous violence or the vicarious experience of justice? Perceptions of selected South African viewers
Abstract presentCommunicatio: South African journal for communication theory and research. Volume 40 #1. p. 20-33.

Periodical articleBasson, Maylene; Le Cordeur, Michael (2013)
Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole = Enhancing the vocabulary of isiXhosa mother tongue speakers in grade 4 to 6 in Afrikaans schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 377-390.

Periodical articleBornman, Elirea; Potgieter, Petrus H.; Pauw, J.C. (2013)
Taalkeuses en -opinies van Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Language choices and opinions of Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 361-376.

Periodical articleChaudhari, Shamiega (2013)
See this publication'Van vandag af is jou naam Februarie!': naamgewing en naamstroping in tekste van Diana Ferrus, I.D. du Plessis en Rayda Jacobs
Tydskrif vir letterkunde. Volume 50 #2. p. 30-46.

Dissertation / thesisDrie, Kim van (2013)
See this publicationMy home is my castle: Afrikaans speaking South Africans in the Netherlands
93p.

Periodical articleGray, Stephen (2013)
See this publicationSoul-brother EugŤne N. Marais: some notes towards a re-edit of his work
Tydskrif vir letterkunde. Volume 50 #2. p. 63-80.

Periodical articleHuigen, Siegfried (2013)
See this publicationWachten op de barbaren: metageschiedenis in het werk van Peter Blum
Tydskrif vir letterkunde. Volume 50 #1. p. 47-63.

Periodical issueMilani, Tommaso (ed.) (2013)
Special issue: Language in the South African media
Abstract presentLanguage Matters: Studies in the Languages of Africa. Volume 44 #2. p. 1-116.

Periodical articleMurray, Jessica (2013)
See this publication'As ek dŠŠrdie nektar wil eet, dan moet ek steke verdra': stereotipering en vervreemding in die uitbeelding van lesbiese verhoudings in twee Afrikaanse romans
Tydskrif vir letterkunde. Volume 50 #1. p. 5-15.

Periodical articlePieterse, Jimmy (2013)
See this publicationDictionaries and discourses of deviance: changing lexical representations of 'moffie' and the reorganisation of sexual categories among Afrikaans speakers during the second half of the twentieth century
Abstract presentSouth African Historical Journal. Volume 65 #4. p. 618-637.

Periodical articleVan Keymeulen, Jacques (2013)
Afrikaans en de Nederlandse kustdialecten
Bulletin des sťances = Mededelingen der zittingen. Volume 59 #2-4. p. 303-319.

BookAttwell, David; Attridge, Derek (eds.) (2012)
See this publicationThe Cambridge history of South African literature
Cambridge: Cambridge University Press. 877p.

Periodical articleDu Plessis, Lourens (2012)
Die wonder van grondwetmatige Afrikaans = The wonder of constitutionalist Afrikaans
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 337-351.

Periodical articleJantjies, Wesley; Van Dulm, Ondene (2012)
'Mos' as a discourse marker in rural Cape Afrikaans
Abstract presentLanguage Matters: Studies in the Languages of Africa. Volume 43 #1. p. 3-20.

Periodical articleScott, Claire (2012)
See this publicationDie Antwoord and a delegitimised South African whiteness: a potential counter-narrative?
Abstract presentCritical Arts: A Journal of Media Studies. Volume 26 #5. p. 745-761.

Periodical articleSouthern, Neil (2012)
See this publicationThe political future of Afrikaans: the viewpoints of an ethnic party
Abstract presentPolitikon: South African Journal of Political Studies. Volume 39 #3. p. 353-369.

Periodical articleT'Sjoen, Yves (2012)
See this publication'Zou de wereldbol een beetje aan het leeglopen zijn?': Herman de Coninck over het Afrikaans en Afrikaner maatschappij, cultuur en politiek
Tydskrif vir letterkunde. Volume 49 #2. p. 5-24.

Periodical articleVan der Waal, C.S. (2012)
See this publicationCreolisation and purity: Afrikaans language politics in post-apartheid times
Abstract presentAfrican Studies. Volume 71 #3. p. 446-463.

BookVan Rensburg, Christo (2012)
So kry ons Afrikaans ...
Pretoria: Lapa Uitgewers. 159p.

Book chapterViljoen, Louise (2012)
See this publicationAfrikaans literature after 1976: resistances and repositionings
In: The Cambridge history of South African literature. p. 452-473.

Periodical issueWillemse, Hein (ed.) (2012)
See this publicationAdam Small
Tydskrif vir letterkunde. Volume 49 #1. 141p.

Book chapterWillemse, Hein (2012)
See this publicationAfrikaans literature, 1948-1976
In: The Cambridge history of South African literature. p. 429-451.

Periodical articleKahn, Rebecca (2011)
See this publication'Oop vir misinterpretasie': South African journalism's take-up and representation of the music of Fokofpolisiekar
Abstract presentEcquid Novi: African Journalism Studies. Volume 32 #3. p. 19-33.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2011)
Die variŽteite van Afrikaans as draers van identiteit: 'n sosiokulturele perspektief = The varieties of Afrikaans as carriers of identity
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 758-777.

Periodical articleSnyman, Maritha; Penzhorn, Cecilia (2011)
Leser en konteks: 'n resepsiestudie oor Afrikaanse romanselesers = Reader and context: a reception study of Afrikaans romance readers
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 238-250.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2011)
Die representasie van die verlede in verteenwoordigende Afrikaanse prosawerke: voorstelle vir 'n tipologie = The representation of the past in representative Afrikaans prose works
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 680-697.

Periodical articleVan Niekerk, Jacomien (2011)
See this publicationVerstedeliking, Suid-Afrikaanse letterkundes en die kultuurteks
Tydskrif vir letterkunde. Volume 48 #2. p. 50-70.

Periodical articleViljoen, Louise (2011)
Of chisels and jackhammers: Afrikaans poetry, 2000-2009
Abstract presentCurrent Writing: Text and Reception in Southern Africa. Volume 23 #1. p. 17-34.

Periodical articleWessels, Andries (2011)
See this publicationIntertekstualiteit en modernistiese kompleksiteit in Henriette Grovť se Linda Joubert-romans
Tydskrif vir letterkunde. Volume 48 #2. p. 32-49.

Periodical articleCoetser, J.L. (2010)
Dramakroniek 2008-9 = Drama chronicle 2008-9
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 383-403.

Periodical articleJohn, Philip (2010)
See this publicationD.P.M. Botes, Marcel Duchamp, die Europese avant-garde en 'n literÍre definisie van plagiaat
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #2. p. 48-58.

Periodical articleKleyn, Leti; Marais, Johann Lodewyk (2010)
See this publicationWopko Jensma en die soeke na 'n nuwe (Suid)-Afrikaanse identiteit
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #1. p. 5-24.

Periodical articleMalan, Koos (2010)
Die Grondwet, onderwysowerhede en die pad vorentoe vir Afrikaanse skole = The Constitution, education authorities and the road ahead for single medium Afrikaans schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 261-283.

Periodical articleStell, Gerald (2010)
Afrikaanse spreektaalnormen en prescriptieve Afrikaanse normen: is er genoeg ruimte voor grammaticale diversiteit in het Standaardafrikaans? = Afrikaans speech norms and prescriptive Afrikaans norms: is there enough scope for grammatical diversity in Standard Afrikaans?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 418-443.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Van Jaarsveld, A. (2010)
See this publicationDie spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering: (deel 1): (deel 2)
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #1. p. 25-40.

Periodical articleWebb, Vic (2010)
See this publicationConstructing an inclusive speech community from two mutually excluding ones: the third Afrikaans language movement
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #1. p. 106-120.

Periodical articleWillemse, Hein (2010)
See this publicationS.V. Petersen in dialoog met sy intellektuele en sosiale omgewing
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #2. p. 31-47.

Periodical articleWillemse, Hein (2010)
Aboriginal southern African storytelling and the shaping of early Afrikaans literature
Abstract presentJournal des africanistes. Volume 80 #1-2. p. 93-106.

BookBurger, Willie; Pienaar, Marnť (eds.) (2009)
Die tand van die tyd: opstelle opgedra aan Jac Conradie
Abstract presentStellenbosch: Sun Press. 227p.

Periodical articleBotma, GabriŽl (2008)
See this publicationPaying the field: the cultural economy of Afrikaans at Naspers
Abstract presentEcquid Novi: African Journalism Studies. Volume 29 #1. p. 42-63.

Periodical articleDangor, Suleman Essop (2008)
See this publicationArabic-Afrikaans literature at the Cape
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 45 #1. p. 123-132.

Periodical articleHorŠkovŠ, Hana (2008)
Contested language: Nuwe Afrikaanse Beweging in a new South Africa
Viva Africa. p. 183-202.

Periodical articleJenkinson, A.G.; De Beer, M.; Alberts, Gino (2008)
Die rol van taal by sakeondernemings in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die Vrystaat en die Noord-Kaap = The role of language regarding the world of business in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 314-325.

Periodical articleKapp, Pieter (2008)
Die Akademie en opera
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #1. p. 13-22.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2008)
Die debat oor die posisie van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch: 'n ontleding = The debate about the position of Afrikaans at the University of Stellenbosch
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 292-313.

Periodical articleSwart, Sandra; Van Der Watt, Lize-Mariť (2008)
'Taaltriomf of taalverdriet?' An aspect of the roles of EugŤne Marais and Gustav Preller in the Second Language Movement, circa 1905-1927
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 53 #2. p. 126-150.

Periodical articleVan Der Merwe, D.M. (2008)
''Taal op Tuks'': a reappraisal of the change in language policy at the University of Pretoria, 1932
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 53 #2. p. 151-181.

Periodical articleWasserman, Herman; Botma, GabriŽl J. (2008)
See this publicationHaving it both ways: balancing market and political interests at a South African daily newspaper
Abstract presentCritical Arts: A Journal of Media Studies. Volume 22 #1. p. 1-20.

Periodical articleKamper, Gerrit; Steyn, Miemsie (2007)
My toekoms in Suid-Afrika: perspektiewe en verwagtings van die Afrikaanssprekende jeug
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 516-530.

Periodical articleKapp, Pieter (2007)
Die Akademie en die Afrikaanse radio: 70
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 587-597.

Periodical articleKoch, Jerzy (2007)
See this publicationOor literÍre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 215-231.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Odendaal, B.J. (2007)
Antjie Krog's role as translator: a case study of strategic positioning in the current South African literary poly-system
Abstract presentCurrent Writing: Text and Reception in Southern Africa. Volume 19 #2. p. 94-122.

Periodical articleViljoen, Louise (2007)
See this publicationAntjie Krog en haar literÍre moeders: die werking van 'n vroulike tradisie in die Afrikaanse poŽsie
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 5-28.

Periodical articleVisser, Wessel (2007)
Afrikaner responses to post-apartheid South Africa: diaspora and the re-negotiation of a cultural identity
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #54. p. 1-30.

Periodical articleWillemse, Hein (2007)
See this publicationDie Swart Afrikaanse skrywersimposium: oorspronge en konteks
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 204-214.

Periodical articleHofmeyr, Isabel; Kriel, Lize (2006)
See this publicationBook History in Southern Africa: What is it and Why Should it Interest Historians?
Abstract presentSouth African Historical Journal. #55. p. 1-19.

Periodical articleJacobs, Sean (2006)
Afrique du Sud: au-delŗ de l'arc-en-ciel
Abstract presentPolitique africaine. #103. p. 5-99.

Periodical articleJohn, Philip (2006)
See this publicationDie mondelinge oorlewering oor Ruitertjie Ruiters, 'Leeu van die Langkloof'
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 43 #2. p. 13-30.

Periodical articleKannemeyer, J.C. (2006)
N. P. van Wyk Louw, D.J. Opperman and the Afrikaans literary tradition
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 1 #1. p. 117-126.

Periodical articleKriel, Mariana (2006)
See this publicationFools, philologists and philosophers: Afrikaans and the politics of cultural nationalism
Abstract presentPolitikon: South African Journal of Political Studies. Volume 33 #1. p. 45-70.

Periodical articleScholtz, Leopold (2006)
Die belang van Afrikaanse onderwys vir die oorlewing van die taal
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 470-481.

Periodical articleSpies, Lina (2006)
See this publicationDie poŽsie van Elisabeth Eybers: 'n digterskap van sewentig jaar
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 43 #2. p. 57-78.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2006)
Het magisch realisme in enkele recente Afrikaanse romans
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 1 #1. p. 101-115.

Periodical articleVan Vuuren, Helize (2006)
See this publication'Die taal asyn aan die lippe': 'n oorsig van Breyten Breytenbach se poŽsie-oeuvre
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 43 #2. p. 46-56.

Periodical articleDe Vries, Abraham H. (2005)
Three decades short
Abstract presentCurrent Writing: Text and Reception in Southern Africa. Volume 17 #1. p. 37-51.

Periodical articleMouton, Johann (2005)
Afrikaans as wetenskapstaal in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 45 #3. p. 370-385.

Periodical articleDu Toit, J.B. (2003)
Die bydrae van Afrikaans tot die bevordering van veeltaligheid
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 43 #3-4. p. 189-199.

Search: su=Afrikaans language
Found: 187 Record 1-100 Next Last

Previous page New search