Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Opvolgingsdispuut by die abakwaMadlala van Emzumbe
Author:Els, H.
Year:1989
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:12
Issue:2
Pages:50-59
Language:Afrikaans
Geographic terms:KwaZulu
South Africa
Subjects:Madlala
succession
Abstract:Die administratiewe funksionering van die abakwaMadlala van die Enzumbedistrikt in KwaZulu, Suid-Afrika, is sedert 1985 in ernstige wanorde na die uitbarsting van interne geweld weens 'n opvolgingsdispuut wat teruggevoer kan word na gebeure in die stam se senior linie, ongeveer in 1852. Oor 'n periode van 87 jaar was die opeenvolgende stamhoofde van die Madlalastam afkomstig uit Matomela se linie. In 1939 het die destydse Hoofnaturellekommissaris aangedui dat die linie van Mashaba voortaan as die senior linie erken sou word. In 1986 het die gevegte so'n omvang bereik dat, na 'n onafhankelike ondersoek, Mandlakayise as stamhoof aangestel is op grond van die feit dat die linie van Matomela die senior linie was. Ook is aanbeveel dat die stam verdeel moes word. Voor hierdie doel word met de RSA-regering onderhandel oor die oordrag van 'n geskikte grondgebied in die nabye omgewing. Bibliogr., samevatting in Afrikaans en Engels.
Views