Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Opvolging in status by die Tsonga van Mhala (Gazankulu)
Authors:Hartman, J.B.
Kriel, J.D.ISNI
Year:1989
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:12
Issue:3
Pages:117-125
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Gazankulu
Subjects:Tsonga
succession
customary law
family law
Abstract:In hierdie artikel word daar van die standpunt uitgegaan dat daar in die regstelsels van die Bantoesprekende volke van Suid-Afrika duidelik onderskei moet word tussen vererwing van goedere en opvolging in status. Daar word 'n uiteensetting gegee van die regsbeginsels wat by die Tsonga van die Mhaladistrik in Gazankulu geld met betrekking tot opvolging in die status van stamhoofskap, liniehoofskap en huishoofskap. Hiernaas word die wyse aangedui waarop opvolging in status deur buite-egtelike kinders sowel as kinders van stutvroue en kinders wat ooreenkomstig die leviraatgebruik verwek is, deur die inheemse reg van die Tsonga in hierdie gebied beperk word. Bibliogr., samevatting ook in Engels.
Views