Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Water and Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die bydrae van droogtes en veesiektes tot die verarming van die landboubevolking in Noord-Kaapland, 1880-1920
Author:Snyman, P.H.R.
Year:1989
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:29
Issue:1
Pages:32-49
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
The Cape
Subjects:poverty
droughts
veterinary medicine
Abstract:Hierdie artikel ondersoek armoede by agrariese gemeenskappe in twee distrikte in Noord-Kaapland, Suid-Afrika, naamlik die distrikte Hay en Kuruman, in die periode 1880-1920. Reeds in 1899 het 'n regeringsondersoek feitlik die hele bevolking van hierdie twee distrikte in 'n toestand van verarming gevind. Uit regeringsverslae kom veral twee redes telkens na vore, droogtes en veesiektes. Hierdie gebied het 'n lae reŽnval, beskik oor min oppervlakwater en is onderhewig aan temperatuuruiterstes. Het is (en word vandaag nog) deur talle veesiektes geteister. Verskillende veesiektes gesamentlik het die verarmingsproses bevorder. Hierdie artikel fokus op twee siektes, lamsiekte (endemies) en runderpes (epidemies) en beskryf die oorsaak, omvang en gevolge van die siektes. Die runderpes van 1896-1897, en veral die regeringsmaatreŽls om die siekte te bekamp, het gelei tot heftige reaksies: by die blanke boere tot rebellie tydens die Anglo-Boereoorlog en by die Tswana tot die Langebergrebellie. Namate die frekwensie van droogtes van 1900 af toegeneem het, het lamsiekte ernstige afmetings aangeneem en talle boere geruÔneer. Verarming het in die tydperk rondom Uniewording (1910) 'n hoogtepunt bereik. Hulp van owerheidsweŽ het gaandeweg verbeter, hoewel dit slegs die blanke boere tot voordeel gestrek het. Die invloed van veesiektes en droogtes het teen 1920 afgeneem. Dit het egter nie verarming eensklaps beŽindig nie. Samevatting in Engels, verwysings.
Views

Cover