Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Verwantskapsterminologie van die Batswana
Authors:Van Wyk, J.J.ISNI
Haasbroek, F.T.
Year:1990
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:13
Issue:4
Pages:159-179
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Tswana
kinship
family names
Abstract:Die hoofdoel met hierdie artikel is om gegewens rakende die verwantskapsterminologie en verwysingsterme van die Batswana volgens onlangse navorsing, in die nuwe ortografie, en volgens 'n standaardbeskrywingsmetode, weer te gee. Daar is gebruik gemaak van 'n oorsigdiagram, ontwerp deur J.J. Van Wyk (1988), waarin die algemene tendense, gebruike en konvensies by die aanduiding van verwantskapsterminologieŽ, saamgevat is. Sodra genoegsame terminologieŽ op hierdie wyse in genografiese tabelle bygewerk is, sal omvattende vergelykings moontlik wees. Uit die gegewens wat in die tabelle aangegee word, kan twee belangryke afleidings gemaak word. Die verwantskapsterme van die Batswana het oor 'n tydperk van sestig jaar weining verander. Daar is aanduidings van betekenisverskuiwings by sommige terme aangetref. Die opvallendste voorbeeld is die aanwending van die terme 'kgaitsadi' (broer/suster) en 'motswala/ntsala' (neef/niggie). Bronnelys, bylae, samevattings in Engels en Afrikaans.
Views