Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book Book Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Nederlands Afrika-onderzoek tot het jaar 2000: thema's voor de toekomst
Author:Binsbergen, Wim vanISNI
Year:1991
Language:Dutch
City of publisher:'s-Gravenhage
Publisher:IMWOO
Geographic term:Netherlands
Subject:African studies
External link:https://hdl.handle.net/1887/9053
Abstract:Ter gelegenheid van het afscheid van G. Grootenhuis als Algemeen Secretaris van het Afrika-Studiecentrum (ASC) te Leiden organiseerden het ASC en de Werkgemeenschap Afrika (WGA) een symposium onder de titel 'De Nederlandse Afrikanistiek 1967-2000'. Dit stuk is gebaseerd op de voordracht die de auteur bij die gelegenheid hield. Hij geeft eerst een overzicht van de beschikbare hulpbronnen (personeel, fondsen, publikatiemogelijkheden) op dit moment. Vervolgens vergelijkt hij thema's van lopende onderzoeksprojecten met onderzoeksthema's uit 1981 en constateert een aantal blinde vlekken: stedelijke relatiepatronen, niet-statelijke vormen van sociale organisatie en machtsuitoefening, en materiŽle cultuur. Ook constateert de auteur dat er onder Afrikanisten weinig bereidheid is zich een Afrikaanse taal eigen te maken.
Views