Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book chapter Book chapter Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:De chaos getemd: aspecten van samenwonen en zingeving in modern Afrika
Author:Binsbergen, W.M.J. vanISNI
Book title:De chaos getemd? / onder red. van H.J.M. Claessen. - Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Year:1991
Pages:31-47
Language:Dutch
Geographic terms:Botswana
Zambia
Subjects:social disorganization
Nkoya
internal migration
External link:https://hdl.handle.net/1887/9025
Abstract:In deze bijdrage verkent de auteur de problematiek van chaos en domesticatie in het kader van ruimtelijke verplaatsing bij twee samenlevingen waar hij onderzoek verricht heeft: de Nkoja op het platteland van Zambia en de inwoners van Francistown, een middengrote stad in Botswana. Nkoja dorpen zijn tijdelijke conglomeraties van betrekkelijke vreemden die zich in hun onderlinge betrekkingen voortdurend bewust zijn van het optionele aspect van hun samenleven en strategisch uitzien naar mogelijkheden om, vooral door intra-rurale verhuizing, hun persoonlijke zekerheid te verbeteren. De chaos van hun individuele strevingen wordt getemd door het besef dat men gebruik maakt van dezelfde hulpbronnen, hetgeen co÷rdinatie en overleg noodzakelijk maakt. Francistown is een centrum van verplaatsing. De toestroom van stedelijke migranten leidde tot een jaarlijkse groei van c. 8 procent in het laatste decennium. De spontane 'squatter' wijken zijn vanaf het eind van de jaren 70 gesaneerd en een deel van de bevolking is overgebracht naar nieuwe 'site-&-service' wijken. Losgeweekt uit hun eerdere sociale verbanden, worden zij hier geconfronteerd met een sociale chaos die zich vooralsnog moeilijk temmen laat. Noten.
Views