Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Verwantskap, vriendskap en die lekesfeer van gesondheidsorg onder Tswanasprekende stedelinge
Author:Booyens, J.H.ISNI
Year:1991
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:14
Issue:4
Pages:89-99
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Tswana
diseases
Abstract:Die doel van hierdie artikel is om die aandag te vestig op die rol van verwantskap en tuisterapie in 'n stedelike gemeenskap. Gegewens is bekom deur middel van opnames en onderhoude wat in die tydperk 1980-1983 afgehandel is en waarin onder meer is gelet op die belang van die leke- of populÍre sektor tydens episodes van ongesteldheid onder Tswanasprekende stedelinge in die swart dorpsgebied bekend as Ikageng, Potchefstroom. Twee subtemas word binne hierdie raamwerk behandel. Dit sluit die rol van verwantskap en vriendskap tydens episodes van ongesteldheid asook segspersone en respondente se optredes tydens die belewing van ongesteldheid, in. Uit die gegewens word afgelei dat slegs 'n relatiewe eng kring van verwante betrokke is by besluitnemingsprosesse gedurende episodes van ongesteldheid en dat selfterapie, kwantitatief gesien, die belangrikste bron van terapeutiese handeling is. Bronnelys, samevatting ook in Engels.
Views