Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die tradisionele wÍreldbeskouing van die Khoekhoen
Author:Hoff, AnsieISNI
Year:1993
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:16
Issue:1
Pages:1-9
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Namibia
Subjects:cosmology
Khoikhoi
San
Abstract:Hierdie studie is die resultaat van 'n ondersoek wat op die kultuurterreine van die religie, sosiale organisasie en gesondheidsisteem van die Khoekhoen gedoen is met die doel om sentrale denklyne wat die Khoekhoe kultuur rig, te bepaal. Veldwerk is onderneem tussen 1985 en 1990 by die Nama in NamibiŽ en in Klein Namakwaland in Suid-Afrika, en by die Kaapse Khoekhoen in Suid-Afrika. Die Khoekhoen het 'n beskouing van 'n kragbelaaide heelal wat in 'n hiŽrargie van kragte georden is: 'n hoŽr orde wat slegs manlike figure het en 'n laer orde wat die natuur en die mens omsluit. Die mens kom in die Khoekhoe-heelalbeskouing as 'n aktiewe dader in die bewaring van harmonie en as benutter van ander kragkomponente na vore. In die verhouding tussen die mens en die bonatuurlike is dit duidelik dat die rol van selfwerkende kragte as besonder belangrik beskou is en dat die kragdokter vroeŽr as waarsÍer en geneser 'n besonder belangrike funksie moes vervul het. Naas die gedagte dat die heelal met krag belaai is, is 'n belangrike denklyn die gedagte dat dit wat goed is in die heelal reŽlreg in teenstelling is met die bose. Bronnelys, noot, samevatting in Engels en Afrikaans.
Views