Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Islam in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'Om de Koran in zee te dopen': islam als factor in de geschiedschrijving van Nigeria
Author:Doortmont, Michel R.ISNI
Year:1993
Periodical:Groniek: onafhankelijk Gronings historisch studentenblad
Volume:27
Issue:122
Pages:33-45
Language:Dutch
Geographic term:Nigeria
Subjects:religion
historiography
Abstract:Dit artikel over de invloed van godsdienst op de Afrikaanse historiografie houdt zich met name bezig met de aard van en de verschillen in historische beeldvorming tussen moslims en christenen in Nigeria. Men zou in Nigeria een scherpe tegenstelling kunnen verwachten in de geschiedbeelden van het islamitische noorden en het christelijke zuiden. Opvallend is echter dat de scherpe godsdienstige tegenstellingen minder duidelijk tot uiting komen in de geschiedschrijving dan in de politiek en de cultuur. De auteur gaat eerst na wat de wortels zijn van het islamitische gedachtengoed van Dan Fodio, die aan het eind van de 18e eeuw het Sultanaat van Sokoto vestigde in Noord-Nigeria. Hierin wordt de basis gelegd voor de Noordnigeriaanse samenleving van de laatste twee eeuwen. Daarna onderzoekt de auteur hoe er vanuit het christelijke zuidwesten gereageerd werd op de expansiedrift van de Fulani. Hij kijkt naar de groei van de islam in de Yoruba-staat Ilorin en de visies van Yoruba historici. Hij concludeert dat de godsdienstige tegenstelling in het werk van Nigeriaanse historici vooral tot uiting komt in de keuze van de onderwerpen: ieder bestudeert zijn eigen regio, eigen cultuur en eigen godsdienst en doet dit met eigen paradigmata. Alleen waar islam en christendom daadwerkelijk gebotst hebben, zoals in Ilorin, is een wetenschappelijke discussie ontstaan. Noten.
Views