Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Regsoptekening in KaNgwane: metodologiese aspekte
Authors:Vorster, L.P.ISNI
De Beer, F.C.ISNI
Year:1993
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:16
Issue:2
Pages:39-46
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Swazi
customary law
Abstract:Die outeurs beskryf die metodes en tegnieke wat hulle gebruik in die optekening van die inheemse Swazireg in die tuisland KaNgwane, in Suid-Afrika (1981-1991), met inagneming van metodes wat in ander studies gebruik is. Daar word spesifiek verwys na metodes van die bekende 'Restatement of African Law Project' en na diť van S. Poulter (1974) en M.W. Prinsloo (1990). Die KaNgwaneprojek is uniek in die sin dat dit 'n omvattende optekening van die inheemse Swazireg by twaalf stamowerhede in die Eerstehoekstreek behels. Aangesien min resente bronne beskikbaar is, is die navorsers sterk aangewys op paneelbesprekings met sowat 30 kundiges van die betrokke stamowerhede. Die hoofmetode is in-diepte ondervraging, aangevul deur verskeie tegnieke soos valsifikasie, optekening van regspreuke, bespreking van hipotetiese sake en deurlopende kruiskontrole. Die samestelling van die paneel van kundiges en die interaksie met die paneel word in besonderhede bespreek. Bronnelys, samevattings in Afrikaans en Engels.
Views