Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Het landbouwvraagstuk en de strijd om de demokratie in afrika
Author:Mamdani, MahmoodISNI
Year:1987
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:6
Issue:3-4
Pages:81-102
Language:Dutch
Geographic term:Uganda
Subjects:democracy
modes of production
Abstract:Vertaling van een artikel dat eveneens is verschenen in: Bulletin of the Third World Forum (no. 6). Uitgangspunt van het artikel is, dat een diskussie over (democratische) politieke staatsvormen niet mogelijk is zonder een analyse van bestaande produktieverhoudingen. Dit betekent met betrekking tot de huidige Afrikaanse situatie dat de kwestie van democratie gekoppeld moet worden aan een analyse van het landbouwvraagstuk. Aan de hand van het voorbeeld van Uganda worden twee visies op de strijd om de democratie besproken: enerzijds de beperkte, burgerlijke visie met als enige doelstelling vrije, eerlijke verkiezingen in het kader van een meerpartijen-stelsel; anderzijds de brede visie die als belangrijkste voorwaarde voor democratie de 'vrijmaking' van de arbeid ziet. In Afrika zou dat betekenen de afschaffing van het stelsel van buiten-economische dwang op de boeren, ofwel een verandering van de produktieverhoudingen. Bibliogr., noten.
Views