Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Konformering by sesjarige kinders in die preprimere skool met die opinie van 'n gesagsfiguur
Author:Mayne, E.N.
Year:1987
Periodical:Fasette: Facets
Volume:6
Issue:2
Pages:39-43
Language:Afrikaans
Geographic term:Namibia
Subject:child rearing
Abstract:Die skrywer van die artikel het uitgegaan van die hipotese dat kulturele verskille in ouerlike opvoedingsmetodes waarskynlik 'n invloed het op die mate waarin jong kinders met die opinie van 'n gesagsfiguur sal konformeer. In 'n ondersoek in hierdie verband is uitgegaan van die aanname dat Engelssprekende en Duitssprekende kinders moontlik meer geneig is om gesag te bevraagteken as die Afrikaanssprekende kind. Vervolgens is die Asch-eksperiment met lynstimuli gebruik om hierdie aanname te toets by 18 Duitssprekende, 22 Engelssprekende en 34 Afrikaanssprekende preprimÍre leerlinge uit Windhoek. Daar is bevind dat Afrikaanssprekende kinders beduidend sterker gekonformeer het as Duitssprekende en Engelssprekende kinders. Tussen laasgenoemde twee groepe was daar geen beduidende verskil nie. Die resultate het egter ook getoon dat hierdie verskille moontlik saamhang met omgewingsfaktore en nie noodwendig met kulturele faktore nie. Bibliogr., samevatting ook in Duits en Engels.
Views