Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'Geef hem dan maar aan de krokodillen': staatsvorming, geweld en culturele discontinu´teit in voor-koloniaal Zuidelijk Centraal Afrika
Author:Binsbergen, Wim vanISNI
Year:1993
Periodical:Antropologische verkenningen
Volume:12
Issue:4
Pages:10-31
Language:Dutch
Geographic term:Zambia
Subjects:State
Lozi polity
history
traditional polities
External link:https://hdl.handle.net/1887/9060
Abstract:Na een korte bespreking van enige thema's in het onderzoek van staatsvorming in pre-koloniaal Afrika, analyseert de auteur staatsvorming in de 18e en 19e eeuw in het gebied van de Kafue/Zambezi waterscheiding in Centraal Westelijk Zambia (met name de vorming van de Nkoya en Lozi staten) tegen de achtergrond van koloniale en post-koloniale ontwikkelingen in termen van de articulatie van de productiewijzen. Hij bespreekt de uitbuitende relatie tussen vorstenhoven en plaatselijke gemeenschappen, die zich manifesteert in processen van incorporatie en etnicisatie. In tegenstelling tot de heersende opvattingen die culturele and structurele continu´teit tussen vorstenhoven en de plaatselijke gemeenschappen benadrukken, stelt de auteur dat er bij de staatsvorming in Zambia sprake was van een absolute breuk met de sociale organisatie en culturele ideologie van de voor-statelijke plaatselijke dorpssamenleving. Deze transformatie slaagde weliswaar in de Lozi staat, maar dit was niet het geval in de Nkoya staten. In dit verband benadrukt de auteur de centrale rol van geweld (inclusief rituele moord). Een en ander kan ook relevant zijn voor de beoordeling van het huidige geweld in Zuidelijk Afrika. Bibliogr., noten.
Views