Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Holisme of menswaardigheid: houdings van Tswanasprekende stedelinge teenoor biomedisyne en tradisionele medisyne
Author:Booyens, J.H.ISNI
Year:1994
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:17
Issue:2
Pages:54-61
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Tswana
traditional medicine
public health
Abstract:Die doel van hierdie artikel is om algemene tendense in die houdings en persepsies van Tswanasprekende dorpenaars ten opsigte van die interaksie tussen die beoefenaars van biomedisyne en die tradisionele medisyne enersyds, en hulle patiŽnte andersyds, op 'n hoofsaaklik beskrywende vlak weer te gee. Hierdie artikel is gebaseer op navorsing wat in die vroeŽ tagtigerjare onder Tswanasprekende dorpenaars in Wes-Transvaal, Suid-Afrika, onderneem is. Uit die ondersoek blyk dit dat die dienste van westerse tipe praktisyns die hoogste waardering geniet. Daar bestaan egter ook waardering vir die werk van profete en tradisionele praktisyns, veral ten opsigte van hulp in die geval van 'personalistiese' ongesteldhede. Bronnelys, samevatting in Afrikaans en Engels.
Views