Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Benutting van hernubare hulpbronne: persepsies van swartes in die noordstreek van Suid-Afrika
Author:De Beer, F.C.ISNI
Year:1995
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:18
Issue:1
Pages:1-12
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:cosmology
Sotho
Venda
natural resources
Abstract:Die swartes in die noordstreek van Suid-Afrika se persepsies met betrekking tot die benutting van grond, water, fauna en flora word in oŽnskou geneem. Selfs op grond van beperkte veldnavorsing is dit duidelik dat hulle persepsies verband hou met die kerntemas wat in alle Afrikakulture aangedui kan word, naamlik 'n holistiese, magiese en mensgesentreerde lewens-en wÍreldbeskouing, 'n groepsgerigte lewensbenadering en 'n sikliese tydspersepsie. Hoewel swartes aan omvangryke kultuurveranderings onderhewig is, is dit duidelik dat kosmologiese waardes nie maklik verander nie. Dit behoort in ag geneem te word by die formulering van ontwikkelingsbeleid en -planne - veral diť op die terrein van natuurbewaring. Die studie is gegrond op etnografiese navorsing wat uitgevoer is in 1993 onder die Noord-Sotho en Vendasprekendes in Noord- en Noordoos-Transvaal. Bronnelys, samevatting in Afrikaans en Engels.
Views