Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Islam in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Dissertation / thesis Dissertation / thesis Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Het domein van de marabout: koranleraren en magisch-religieuze specialisten in Djenné, Mali
Author:Mommersteeg, Gerardus Leonardus Antonius MariaISNI
Year:1996
Issue:4
Pages:259
Language:Dutch
Series:CERES-series
City of publisher:Amsterdam
Publisher:Thesis Publishers
ISBN:9070955245
Geographic term:Mali
Subjects:marabouts
dissertations (form)
education
esoteric sciences
Abstract:In dit proefschrift over 'maraboutage' in Djenné, Mali, staat niet de tweedeling Islam versus 'maraboutage' centraal, maar concentreert de auteur zich op een etnografische studie van de marabouts zelf, hun praktijken en hun kennis, waarbinnen twee soorten onderscheiden worden, nl. ' bayânu' (morele kennis, openbaar, gericht op het welzijn van iedereen) en 'siri' (geheim, voor privé doeleinden) marabouts. Na een inleidend deel in hoofdstuk 1 en 2, behandelt de auteur in het tweede deel het 'bayanu' domein door achtereenvolgens in hoofdstuk 3 het primaire en in hoofdstuk 4 het gevorderde niveau van het traditioneel Islamitisch onderwijs te bespreken. Hierbij komen de organisatie en inhoud van dit onderwijs in Djenné aan bod. In het derde deel concentreert de auteur zich op het 'siri' domein van de 'maraboutage'. De twee belangrijkste praktijken, divinatie en het vervaardigen van amuletten, staan centraal in hoofdstuk 6 en 8. In hoofdstuk 5 en 7 plaatst de auteur de praktijk van de 'maraboutage', in het bijzonder met betrekking tot amuletten, in het raamwerk van voorstellingen, noties en opinies die hierop betrekking hebben. In hoofdstuk 9 volgt een slotbeschouwing. Het blijkt dat bepaalde elementen uit het 'openbare' domein een rol spelen in de betekenisgeving van concepten die tot het 'geheime' domein behoren en hoe beide domeinen met elkaar verweven zijn.
Views