Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'n Verhaal van taalverlies: Nederlands in Suid-Afrika
Author:Raidt, Edith H.ISNI
Year:1997
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:37
Issue:2
Pages:71-88
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:language change
Dutch language
Abstract:Nederlands het eeue lank 'n belangrike rol in Suid-Afrika gespeel. Daarom is dit vreemd dat daar nog geen studies oor die stand en rol van die Nederlandse taal in die hedendaagse Suid-Afrika beskikbaar is nie. In die afwesigheid van bestaande studies het die outeur in 1994 'n ondersoek, gebaseer op empiriese navorsing, geloods en daarby op die periode nŠ 1945 met die grootskaalse toestroming van Nederlandse en Vlaamse immigrante gekonsentreer. 1300 vraelyste is uitgestuur, hoofsaaklik in die kosmopolitiese Gauteng-gebied en 300 antwoorde het teruggekom. Uit die antwoorde kom die volgende versteurings en afwykings in die taal na vore: morfologiese versteuring, afwykings in die nominale sisteem, sintaktiese afwykings, leksikale afwykings, en fonologiese en ortografiese versteuring. Die invloed van taalkontak, taalversteuring, kodewisseling en die strewe na aanpassing het 'n proses op tou gesit wat taalverlies onvermydelik maak. Die interessantste resultaat van die ondersoek is dat daar patrone van taalverskeuring en taalverandering is wat 'n mens duidelik aan die vroeŽ stadia in die ontwikkeling van Afrikaans laat dink. Bronnelys, note, samevatting in Engels, verwysings.
Views
Cover