Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Islam in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book chapter Book chapter Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Islamisering en economische verandering in Noord Kameroen: De toepasbaarheid van het autonomie concept voor een antropologische analyse
Author:Santen, J.C.M. vanISNI
Book title:Autonomie anders: Mogelijkheden en beperkingen van een concept
Year:1993
Pages:139-166
Language:Dutch
City of publisher:Leiden
Publisher:Centrum Vrouwen en Autonomie, Rijksuniversiteit Leiden
Geographic term:Cameroon
Subjects:economics
gender
Abstract:Deze bijdrage gaat over het Islamiseringsproces van de Mafa in het Mandara-gebergte van Noord-Kameroen en de gevolgen ervan voor vrouwen. De studie is gebaseerd op onderzoek in Kameroen van december 1986 tot mei 1988, van december 1989 tot februari 1990, en van juni tot augustus 1992. Met name wordt aandacht besteed aan veranderingen in het Mafa bruidsprijzensysteem en in de economische activiteiten van ge´slamiseerde vrouwen. De auteur laat zien dat het geld dat islamitische vrouwen in de informele sfeer verdienen, ge´nvesteerd wordt in de giften die het bruidsprijzensysteem met zich mee brengt. Dit betekent dat de bezigheden van vrouwen in sterke mate in een autonome sfeer plaatsvinden. De auteur legt uit hoe deze economische autonomie gecombineerd wordt met een ideologie waarin mannen onderhoudsplichtig zijn ten aanzien van vrouwen. Tot slot gaat ze in op het gebruik van het concept autonomie als analyse-instrument.
Views