Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Water and Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Worstelen met water: integraal waterbeheer in de Senegal vallei
Authors:Huibers, FransISNI
Eijk, Anneke van
Year:1998
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:17
Issue:3
Pages:185-194
Language:Dutch
Geographic terms:Mauritania
Senegal
Subjects:water management
dams
Abstract:De Senegal vallei is een gebied, waar de veranderende rol van water centraal staat. De waterhuishouding in de vallei en delta van de Senegal rivier is door de jaren heen sterk gewijzigd als gevolg van een reeks technische ingrepen in de waterloop, de aanleg van dammen en dijken en de sterke toename van ge´rrigeerde landbouw. De regio wordt gekenmerkt door een complex samenspel van conflicterende belangen van allerlei aard. De actoren en groepen die deze belangen vertegenwoordigen, onderscheiden zich onder meer door een ongelijke toegang tot de productiemiddelen, tot zeggenschap en tot informatie. Het huidige beheer van de belangrijkste infrastructurele werken, de dammen in de bovenloop (Manantali) en de benedenloop (Diama) van de Senegal rivier, is vooralsnog ad hoc en wordt gestuurd door politieke en sectorale belangen. Het gebruik van de dammen heeft een directe invloed op de beschikbaarheid en de kwaliteit van water op de verschillende locaties in de vallei en in de delta en daarmee op de economische en sociale gebruikswaarde. De dammen be´nvloeden ook de ecologie van het gebied. In een dergelijke situatie is een integraal waterbeheersplan onontbeerlijk. De praktijk leert echter dat niet voldaan wordt aan de randvoorwaarden waarop de ontwikkeling van een integraal waterbeheersplan zou moeten stoelen. Bibliogr., noten.
Views