Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Aspekte van burgerskap- en nasionaliteitsreŽlings in state met besondere verwysing na die republiek van Suid-Afrika
Author:Olivier, W.H.
Year:1980
Periodical:Humanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe
Volume:6
Issue:2
Pages:111-119
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Transkei
Subject:nationality
Abstract:Opsomming: In hierdie artikel word aspekte van burgerskap- en nasionaliteitsreŽlings in die regsisteme van die V.S., Brittanje, W. Duitsland, Nederland, Suid-Afrika en Transkei ondersoek. Besondere aandag word gegee aan die verkryging en verlies van nasionaliteit en burgerskap en die reŽling daarvan met soewereiniteitsoorgang. Nasionaliteit is die publiekregtelike band tussen 'n natuurlike persoon en 'n staat ingevolge waarvan die status om tot die staat te behoor aan hom verleen word. 'n Staat het in beginsel die vryheid om self sy nasionaliteitshebbendes en burgers te bepaal. In die hededaagse Suid-Afrikaanse reg word nasionaliteit verkry op grond van ius soli, ius sanguinis of naturalisasie, en verbeur op verskillende wyses. Tans is alle swartes in Suid-Afrika burgers van een of ander tuisland, terwyl hulle S.A. nasionaliteit behou. Met die Transkeise onafhanklikwording in 1976 het sekere persale hul S.A. nasionaliteit verloor ten gunste van Transkeise nasionaliteit - 'n nasionaliteitswisseling wat Transkei klaarblykelik erken. Verwysings, opsom. (Duits, Frans, Engels).
Views