Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Het water in het ontwikkelingsprogramma in het kader van de noord-zuid dialoog
Author:Snel, M.J.
Year:1979
Periodical:Bulletin des sťances = Mededelingen der zittingen
Issue:3
Pages:533-541
Language:Dutch
Geographic term:developing countries
Subject:oases
Abstract:Dat de Zuidelijk gelegen landen verplicht zijn bij hun ontwikkelingsplannen grote aandacht te schenken aan problemen voortvloeiende uit watertekorten is in de Noord-Zuid dialoog over hun ontwikkelingsmogelijkheden geregeld naar voren gekomen. Dit artikel houdt zich bezig met de waterschaarste. Bij ontwikkelingsprogramma's dient aandacht te worden besteed aan de aanwezigheid van water, de kwaliteit ervan, en de kostprijs in relatie tot de te verwachten opbrengst. Diverse dorltreffende methoden zijn daartoe ontwikkeld. Belangrijk is of water aanwezig is in de ondergrond, en ook of het beschikbaar blijft gezien de evolutie van het klimaat. Men vindt echter in dorre streken, die omwille van een chronisch gebrek aan water slechts een trage vooruitgang kenden, talrijke voorbeelden van destijds onherroepelijk gewaande toestanden die door de aanleg van waterreserves werden hersteld: Zelfs in de meest woestijnachtige gebieden is water in de ondergrond - Nevada niet langer woestijn - Dank zij water, suiker en katoen in de Ruzizivlakte - De functie van stuwdammen - Terrascultuur in Rwanda - De noodzaak van geintegreerde projecten - Evolutie in de toekomst. Tab., Samenvatting in het Frans.
Views