Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die gebruik van spreekwoorde by regsoptekening
Author:Beer, F.C. deISNI
Year:1984
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:7
Issue:2
Pages:4-9
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Ndebele (South Africa)
customary courts
proverbs
Abstract:In die monografieŽ en geskrifte oor veral die Bantoesprekende volke van Suidelike Afrika word 'n mens soms getref deur die wyse waarop daar van folkloristiese elemente soos mites, volksverhale, liedjies, spreekwoorde en segswyses gebruik gemaak word om uitdrukking te gee aan die lewensbeskouing en kultuuraard van 'n bepaalde volk. Hierdie artikel gee voorbeelde van spreekwoorde en segswyses en hulle betekenis in sekere afdelings van die Noord-Ndebelereg. Bronnelys.
Views