Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Het Rwanda-tribunaal: uitdagingen en verworvenheden
Author:Herik, Larissa van denISNI
Year:2002
Periodical:Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume:56
Issue:5
Pages:246-251
Language:Dutch
Geographic term:Rwanda
Subjects:genocide
international criminal courts
Abstract:In 1993/1994 vond in Rwanda op grote schaal genocide plaats. Eind 1994 besloot de VN-Veiligheidsraad, om assistentie gevraagd door het nieuwe regime, tot oprichting van het Internationale Straftribunaal voor Rwanda om de daders van deze genocide te bestraffen. De voornaamste doelstellingen van het Rwanda Tribunaal zijn het ter verantwoording roepen van daders van internationale misdrijven; de handhaving en het herstel van de vrede in en rond Rwanda; en het op gang brengen van een proces van nationale verzoening. Dit artikel laat zien hoe het tribunaal twee directe oorzaken van de genocide, een politieke cultuur van machtsbehoud en de heersende straffeloosheid, bestrijdt. Daarna wordt speciale aandacht besteed aan de rol van de Rwandese media in de genocide. Dit wordt gedaan aan de hand van de mediazaak, waarin twee aanklachten de speerpunten vormen: samenzwering tot genocide; en aanzetten tot genocide door middel van de media. Ook wordt in dit verband kort ingegaan op de zaak van de musicus Simon Bikindi, de eerste Rwandees die Nederland aan het Tribunaal heeft overgedragen. De conclusie luidt dat het Tribunaal door de berechting van de hoogstverantwoordelijken bijdraagt aan het voorgoed wegnemen van de drie primaire oorzaken van de genocide. Het doel van nationale verzoening lijkt echter verder weg. Voetnoten, samenv. in Engels (p. 288).
Views