Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Islam in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book chapter Book chapter Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Islam en politiek in de Hoorn van Afrika
Author:Abbink, JanISNI
Book title:Macht, mobilisatie en moskee: de diversiteit van de islam
Year:1991
Pages:55-59
Language:Dutch
City of publisher:Baarn
Publisher:Ambo
Geographic term:Northeast Africa
Subjects:Islam
Church and State
External link:https://hdl.handle.net/1887/9032
Abstract:In de Hoorn van Afrika - EthiopiŽ, Djibouti, SomaliŽ - heerst een relatieve staat van interreligieuze harmonie. Voor SomaliŽ en Djibouti is dit makkelijk te begrijpen, omdat hier bijna de gehele bevolking al vele eeuwen islamitisch is en bovendien tot ťťn richting behoort, de soennitische. Maar ook in EthiopiŽ, waar moslims c. 45 procent van de bevolking uitmaken, is sprake van een relatief probleemloze verhouding, met name sinds 1974, toen de islam als tweede grote godsdienst erkend werd. Politieke organisatie op basis van religieuze identiteit lijkt noch in EthiopiŽ noch in SomaliŽ een kans te maken. Deels is dit te verklaren uit het starre politieke systeem en de strenge staatscontrole op het openbare leven in deze landen, deels uit de etnische en etno-regionale verdeeldheid van de heterogene bevolking van de Hoorn. [Samenvatting ASC Leiden]
Views