Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book Book Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Een schijn van voodoo: culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie: een verkenning
Editor:Dijk, Rijk vanISNI
Year:2003
Issue:5
Pages:64
Language:Dutch
Series:ASC occasional publications
City of publisher:Leiden
Publisher:Afrika-Studiecentrum
Geographic terms:Netherlands
Nigeria
Subjects:voodoo
African religions
religious rituals
refugees
Nigerians
illicit trade
prostitution
External link:https://hdl.handle.net/1887/9561
Abstract:Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes die naar Nederland komen om in de prostitutie te gaan werken. Een belangrijke overeenkomst in de verhalen die deze meisjes de Nederlandse politie vertellen betreft de 'voodoo'-rituelen waaraan zij voor vertrek naar Nederland worden onderworpen. In het rapport komen de volgende vragen aan de orde: wat doen handelaren met denkbeelden van 'voodoo'? Hoe creŽren zij daarmee een sfeer van angst en intimidatie? Hoe komt het dat dit voor de meisjes evenzeer een werkelijkheid wordt als dat in de sinistere betekenis van het woord ook voor velen in de Nederlandse samenleving het geval is? Het rapport stelt dat 'voodoo' in de Nigeriaanse praktijk niet bestaat (er is wel een aantal andere rituele praktijken waar op wordt ingegaan) en in de Nederlandse situatie een goed begrip van de omstandigheden verhindert. Het rapport behandelt de sociaal-economische situatie in Nigeria en Edo State, het district waar veel van de betrokken meisjes vandaan komen; de positie van vrouwen in Nigeria t.a.v. huwelijk, seksualiteit, prostitutie, en de culturele achtergronden daarvan; aspecten van religie in West Afrika en Edo; een gevalsstudie; en het ongedefinieerde gebruik van het begrip 'voodoo' door Nederlandse hulpverleningsinstanties.
Views